9743
569

De vil blive varetægtsfængslet, så snart de sætter fod på dansk jord

19 børn samt tre kvinder, der er mødre til de 14 af børnene, vil blive taget hjem fra de syriske lejre.


2k delinger, 9174 pointer

På et pressemøde i Udenrigsministeriet deltog udenrigsminister Jeppe Kofod, justitsminister Nick Hækkerup, social- og ældreminister Astrid Krag, alle fra Socialdemokratiet, samt chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Finn Borch. Her blev det oplyst, at 19 børn samt tre kvinder, der er mødre til de 14 af børnene, vil blive taget hjem fra de syriske lejre. De tre kvinder er danske statsborgere, og børnene er aldersmæssigt fordelt således at syv af dem er ni år og opefter, to børn er otte år, mens de øvrige er fem år eller yngre. Beslutningen om hjemtagning af disse kvinder og børn er taget efter et stort pres fra regeringens støttepartier, selv om det naturligvis ikke blev udlagt således på pressemødet.

Godt halvdelen af børnene nærmer sig en aldersgruppe, som “ifølge tilgængelige oplysninger” er særligt sårbare for at blive udsat for indoktrinering og radikalisering. De er også i farezonen for at blive udsmuglet af Islamisk Stat for at modtage våbentræning.

Regeringens taskforce har mødt i alt ti børn, da de besøgte lejrene, fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod. Hjemtagelse af de resterende fem børn kræver, at deres forældre og de kurdiske myndigheder samtykker.

Det er forældrenes ansvar at tage ned og kæmpe for en terrorstat,” udtaler udenrigsministeren.

Taskforcen har vurderet en række af børnenes psykiske og fysiske helbred. Børnene udviser “symptomer på angst,” bl.a. angst for adskillelse fra deres mor og søskende, angst om natten, ved høje lyde og ved syn af soldater.

”Der er derudover symptomer og tegn på tristhed, problemer med koncentration og rastløshed. Baseret på speciallægens vurdering findes der hos alle ti undersøgte børn væsentlig risiko for forværring af tilstanden, hvis ikke der iværksættes psykosocial støtte,” skriver taskforcen i sin redegørelse.

PET vurderer, at det er sandsynligt, at de tre danske kvinder, som i øjeblikket opholder sig i lejrene, på sigt vil returnere til Danmark med deres børn, og at de som danske statsborgere ikke vil kunne nægtes indrejse. Det skriver den tværministerielle taskforce, der har skullet undersøge om det er muligt at hjemtage børn af danske forældre fra lejrene i redegørelsen.

Ifølge taskforcen har PET et godt kendskab til de tre kvinder og deres familier. Der er tale om kvinder, som sandsynligvis er radikaliserede og muligvis fortsat er tilhængere af en militant islamistisk ideologi.

”PET er dog ikke i besiddelse af oplysninger om, at de tre kvinder skulle have modtaget våbentræning eller have deltaget i kamphandlinger under deres ophold i konfliktzonen,” skriver taskforcen.

På pressemødet uddybede PET-chef Finn Borch dette:

”Bekymringen går på, at både kvinder og børn vil blive radikaliserede og få våbentræning. Kommer børnene så hjem af egen drift, fordi de har dansk statsborgerskab. Så kan vi ikke retsforfølge dem, som vi kan med mødrene.”

Regeringen har tidligere klart afvist at hjemtage kvinderne fra lejrene. Hvad har ændret holdningen? Dertil svarer justitsminister Nick Hækkerup:

”Det, vi har sagt, er, at vi gerne vil hjælpe børnene. Det kan vi ikke uden mødrene, lyder det fra taskforcen. Derfor har vi fået PET til at vurdere, hvad der var bedst for Danmarks sikkerhed.”

Han fastholder samtidig, at taskforcens vurdering har ændret situationen.

Ifølge taskforcens redegørelse mener rigsadvokaten, at de danske kvinder, som er rejst til en konfliktzone for at støtte en militant islamistisk dagsorden, vil kunne sigtes, anholdes og afhøres, hvis de returnerer til Danmark. Det vil ske på baggrund af en overtrædelse af en eller flere terrorbestemmelser i straffeloven (særligt § 114 e og § 114 j, stk. 1). Det er Rigsadvokatens umiddelbare vurdering, at kvinderne, såfremt de dømmes efter den rejste tiltale, kan forvente at blive idømt en fængselsstraf i størrelsesordenen tre-fem år.

”Vi kigger på terrorbestemmelserne i terrorloven, og de (tre kvinder, red.) vil blive varetægtsfængslet, så snart de sætter fod på dansk jord,” beretter Nick Hækkerup på pressemødet. ”De skal stå til ansvar for det, de har gjort.”

Social- og ældreminister Astrid Krag tilføjer:

”De her mødre har sikret de værst tænkelige vilkår for deres børn. Derfor vil vi naturligvis stå klar med en massiv, bred indsats, når børnene kommer til Danmark.”


Kan lide det? Del med dine venner!

2k delinger, 9174 pointer

Hvad er din reaktion?

LOL LOL
14
LOL
Creepy Creepy
98
Creepy
OMG OMG
72
OMG
Nørdi Nørdi
122
Nørdi
Sej Sej
219
Sej
Fejl Fejl
118
Fejl
Love Love
5482
Love
Sød Sød
2611
Sød
Vred Vred
369
Vred
WTF WTF
177
WTF

Flere kommentarer

error: Indholdet på dette websted er beskyttet!