10875
1566

Hvornår må og skal embedsmænd sige fra?

Hvornår må og skal embedsmænd sige fra overfor en ulovlig eller klart ulovlig ordre fra en minister?


3.2k delinger, 9309 pointer

En påpegning i en DR-podcast (Rigsreporteren) har fået Instrukskommissionen, der har behandlet sagen om den ulovlige praksis i forhold til adskillelse af asylpar, hvor den ene er under 18 år, har fået kommissionen til at korrigere sin beretning. Det handler om juristeri for feinschmeckere, som kan være svært at forstå for udenforstående.

I kommissionens rapport står der skrevet at embedsmænd skal udføre ulovlige ordrer, hvis ordren er ulovlig uden at være klart ulovlig. Dette har DR-podcasten påpeget er forkert og henviser til to kilder, som kommissionsberetningen selv henviser til, men hvor podcast-redaktionen altså kommer til et andet resultat. Redaktionen hævder, at både Kodex II og en bog om emnet af højesteretsdommer Jens Peter Christensen gør gældende, at embedsmænd ved en ulovlig ordre fra ministeren har ret, men ikke pligt, til at sige fra. Der er altså en ret, som beretningen i første omgang ikke mente findes fordi der foreligger et ledelsesansvar hos ministeren, som altså medfører at embedsmændene ikke har ret til at sige fra.

Kommissionen påpeger, at korrektionen ikke har nogen betydning i sagen om den ulovlige praksis i forbindelse med adskillelse af brudepar, hvor tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg står overfor en rigsretssag fordi der ikke var en individuel vurdering af sagerne, hvilket der skal være. Embedsmændene har nemlig ikke pligt til at sige fra når ordren var ulovlig. Det sker først når ordren er klart ulovlig og i en periode i forløbet var der kun tale om en ulovlig ordre.

De spidsfindige juridiske skelnerier har selvfølgelig stor betydning for vurderingen af embedsmændenes ansvar i den pågældende sag. Hele sagen udspringer af en embedsværksførelse i Danmark, hvor ministeren har det politiske og juridiske ansvar for beslutninger under vedkommendes ressortområde. Det giver på den anden side også ministeren mulighed for at udstede ordrer, som det underliggende embedsværk skal følge således som det skete da Inger Støjberg udstedte sin ordre til Udlændingestyrelsen om brudeparsadskillelsen, en ordre, som var ulovlig i henhold til kravet om individuel sagsbehandling. I Sverige ville dette formentlig ikke kunne ske. Her kan den pågældende minister formentlig ikke udstede en ordre på samme måde til Udlændingestyrelsens svenske pendant, Integrationsverket. Skulle det ske, kan de svenske embedsmænd afvise ordren med langt større kraft end man kan i det danske statsapparat. Embedsmandsværket handler betydeligt mere selvstændigt i Sverige. Der er således væsensforskellige måder at fordele ansvaret i de to statsforvaltninger.


Kan lide det? Del med dine venner!

3.2k delinger, 9309 pointer

Hvad er din reaktion?

LOL LOL
14
LOL
Creepy Creepy
87
Creepy
OMG OMG
26
OMG
Nørdi Nørdi
131
Nørdi
Sej Sej
215
Sej
Fejl Fejl
166
Fejl
Love Love
8911
Love
Sød Sød
5126
Sød
Vred Vred
1172
Vred
WTF WTF
219
WTF
Anders Engberg

Flere kommentarer

error: Indholdet på dette websted er beskyttet!