Intro:

Vi er en gruppe journalister med mange års erfaringer indenfor digitale medier. Vi vil skabe et nyt internetbaseret nyhedsmedie med et nyt koncept, som kan bringe en ny dimension ind i den danske nyhedsmedieverden. Vores projekt hedder ”NU”.

NU ønsker at være den første danske ”social news organisation” (et nyhedsmedie, der tager udgangspunkt i de sociale medier) som præsenterer viralt indhold, og dermed bidrager til åben, uafhængig social og viral journalistik. I udlandet findes nyhedsmedier, der tager udgangspunkt i virale historier på de sociale medier indenfor politik, samfundsforhold og kultur, og de er generelt meget læste. Vi ønsker at skabe det første medie af denne art i Danmark.

NU har en redaktionsgruppe ledet af journalist Anders Engberg.

 

Journalistisk koncept:

NU arbejder primært med journalistik i en kort form, som er enkel og lettilgængelig. Ved at arbejde med kortfattede historier formidler NU stærke fortællinger til modtageren på en hurtig og effektiv måde. NU har en alsidig tilgang til nyheder og information ved altid at lægge vægt på det faktuelle, og at have egne historier, der afspejler trends på de sociale medier i Danmark. På længere sigt er det vores målsætning at have mindst 30% egne historier på medieplatformen.

NU vil bringe originale onlinehistorier med tekst, billeder, videoer og podcasts. Vægten er lagt på det skrevne; billeder, video og podcast er et supplement. Vi dækker og skriver om historier, som folk interesserer sig for, deler, diskuterer og synes om.

NU er et nyheds- og informationswebsite, der beskæftiger sig med en lang række emner, bl.a. politik, samfundsforhold, kultur, sport, business og den nyeste teknologi. Dets målgruppe er unge og voksne borgere i Danmark, fra 18 år og opefter. Da vores medie er opdelt i emner, er det vores intention at nå de dele fra målgruppen, der har en særlig interesse indenfor et bestemt emne, f.eks. politik. Samtidig ønsker vi at nå dem, der ønsker en relativt hurtig opdatering på hvad der rører sig på de sociale medier indenfor de vigtigste emner.

NU finder viralt indhold og analyserer de sociale medier i Danmark med henblik på at sikre at alle aktuelle trends, historier og opdateringer er dækket. Hensigten er at identificere og viderebringe hvad der sker indenfor samfundsdiskussioner og aktuel populærkultur. Vi dækker således både traditionelle nyhedshistorier og brede kulturelle nyhedshistorier. Det betyder, at vi alt i alt dækker alle populære virale historier på de sociale medier indenfor en række emner. NU vil bringe indhold på daglig basis, med historierne fra de sociale medier, egne reportager og andre trendhistorier.

 

Økonomisk bæredygtighed:

NU vil (med tiden) være selvfinansierende. Det sker via en model kaldet ”Native Advertising”, som matcher den form og funktion, der vil være på vores medieplatform. Native Advertising er annoncer, der i høj grad matcher det redaktionelle stof NU formidler, så det bliver en del af det samlede udtryk.

Som nævnt er målgruppen unge og voksne mennesker, der bruger de sociale medier og ønsker at have et overblik over de populære historier indenfor et bestemt emne eller de vigtigste emner på disse medier. På baggrund af udenlandske erfaringer, er det vores klare formodning, at det er en stor målgruppe, der efterspørger dette. Således er der et formodet godt grundlag for en omfattende trafik på denne medieplatform, hvilket danner grundlag for selvfinansiering på længere sigt.

 

Forundersøgelsens forløb:

NU har fået støtte fra Innovationspuljen til at starte et forundersøgelsesforløb. På baggrund af dette vil NU finde det indhold på de sociale medier, der er mest populært og i overensstemmelse med de mest betydningsfulde influencers. NU vil bruge indhold fra de sociale medier til at skabe nye historier af høj kvalitet. Nu lægger vægt på at spotte de nye trends på de sociale medier, dvs. historier, der i stort omfang bliver set og delt. NU vil bruge softwaresystemer til at finde historier, der rummer de aktuelle trends ud fra antallet af virale hits.

NU vil monitorere de seneste data omkring indhold med ”live-” eller ”lige offentliggjort-status”, analysere historierne ud fra forskellige kriterier og forvandle dem til relevante meningsfulde historier. I forbindelse med et hvilket som helst emne er research nøgleordet når det handler om at bringe det mest populære og relevante indhold.

NU har arbejdet ud fra disse seks grundprincipper med henblik på at sikre at historierne vi bringer, er korrekte:

1. Udvikle en kritisk tilgang og tankegang

2. Kildetjek

3. Tjekke hvem der i øvrigt bringer historien

4. Undersøge beviserne og kendsgerningerne i den pågældende sag

5. Ikke tage historier/billeder for pålydende

6. Sikre at historierne er plausible ved at analysere baggrundsinformation

Forundersøgelsen varede cirka seks måneder og mundede ud i en prototype i form af denne hjemmeside samt mobile apps for både iOS of Android.

 

Testgruppe

NU har anvendt en testgruppe på 8 personer i alderen mellem 17-75 år til at eksperimentere med NU’s hjemmeside og få input til, hvad brugerne finder spændende og hvad der opleves kedeligt. Formålet med testgruppen var altså at få feedback om konceptet, om hjemmesides indhold og om navigation i systemet som slutbrugere. Vi har fået positive og konstruktive feedbacks, som vi har brugt til at gøre vores system bedre, mere anvendeligt og mere overskueligt.

 

Hvordan skal indhold og data læses på vores hjemmeside?

NU har overvåget det virale indhold på forskellige platforme for sociale medier med særligt fokus på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn og Pinterest. NU har fokuseret på historierne, der er blevet skrevet, delt, set og interageret med på tværs af disse platforme for sociale medier.

NU har valgt de mest sete, mest delte og mest interagerede historier og har bragt dem på vores hjemmeside. Vi har filtreret det virale indhold ved at genskrive historiernes kerne ud fra vores egen redaktionelle journalistiske metode. Ved denne genskrivnings tilgang har vi været opmærksomme på de følgende faktorer:

  1. Historierne skal være genkendelige
  2. Vi sætter fokus på hovedemnet
  3. Historierne skal kunne fremstå selvstændigt
  4. Dialogen skal være realistisk
  5. Det underliggende budskab skal bevares intakt.

Viralt indhold er skrevet og delt af forskellige mennesker. Nogle er professionelle journalister og skribenter, andre er influencers, og andre igen er almindelige mennesker, der bruger de sociale medier til at formidle indhold. Det er derfor afgørende for os at gøre overskriften og historiens stemning genkendelig til trods for at indholdet er formuleret anderledes.

NU arbejder med at indhente data og statistikker, analysere materialet og præsentere det på en ny måde i hver historie. På grund af varigheden og omfanget af dette arbejde, er data og statistikker forsinket 24 – 36 timer i forbindelse med den enkelte historie.

Det er vigtigt at understrege, at den data, der figurerer på vores hjemmeside kommer fra forskellige platforme for sociale medier, og derfor ikke skal forstås som data, der er genereret på vores egen hjemmeside. Med andre ord, data og indhold på vores hjemmeside afspejler data og viralt indhold, som har haft en høj grad af eksponering på de sociale medier. Med eksponering menes et højt antal visninger, delinger og interaktioner.

 

Webtilgængelighed

NU vil i udviklingsfasen arbejde med webtilgængelighed baseret på WCAG 2.1. Det handler om at både indhold og teknik udformes, så vores hjemmeside let kan tilgås af blinde, svagtseende og øvrige handicappede.

 

Ordforklaring

Registrering: Brugerregistrering og login vil blive introduceret som en slags legitimationsoplysninger for dem, som ønsker at kommentere vores historier. Alle brugere kan se og læse vores historier uden at være registreret.

Seneste: Alle vores historier fremtræder I den rækkefølge de er blevet offentliggjort og indenfor det emne, hvor de har været præsenteret.

Trending: Historier, der har oplevet en bølge i populariteten i en kort periode.

Hot: Sensationelle historier, der skaber begejstring.

Populær: Historier om hvad som helst og når som helst, der har stor offentlig opmærksomhed og en fortsat debat.

Emojies: Emojies bruges til at vise antallet af interaktioner i forbindelse med en specifik historie, der kombinerer populærkultur på de sociale medier med underholdning og sjov.

Nyeste feeds: De seneste virale feeds fra forskellige platforme for sociale medier.

Seneste kommentarer: Brugerkommentarer omkring forskellige historier på vores hjemmeside.

Billeder og andre materialer: Billeder på vores side er lagt op via et samarbejde med Shutterstock. Andre materialer tilhører de respektive ejere af ophavsretten.

Abonnement: Man kan abonnere på vores nyhedsbrev. Denne service vil blive introduceret senere.

Artikler: Vores artikelsektion er omfattende, og afspejler de mest populære temaer på de sociale medier. Målet er at bibringe læserne de seneste og mest trendy emner, som har nået en høj eksponering og opmærksomhed på forskellige sociale medier inden for en periode af en uge. Alle vores artikler er uden undtagelse skrevet af vore egne journalister.

 

NU vil fortsat stræbe efter at nå sine mål ved at holde hjemmesiden opdateret og ved at søge supplerende finansielle midler med henblik på at udvikle projektet. Du må meget gerne kontakte os, hvis du har nogle idéer, spørgsmål eller forslag.


 

error: Indholdet på dette websted er beskyttet!