8891
266

Samme lønniveau kommer til at skabe en lavine i danske lønninger

Hvis kvindefagene skal op på niveau med tilsvarende mandefag inden for det offentlige, så taler vi om 15-20 milliarder kroner i ekstra udgifter hver år.


772 delinger, 8625 pointer

Hvis man regner med, at kvindefagene skal op på niveau med tilsvarende mandefag inden for det offentlige, så taler vi om 15-20 milliarder kroner i ekstra udgifter hver år,” siger Bo Sandemann Rasmussen, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og en af landets førende økonomer.

Det svarer nogenlunde til det økonomiske råderum, der findes for partierne at forhandle om ved hver finanslovsforhandling. Beløbsstørrelsen er den samme som både Fagbevægelsens Hovedorganisation og sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen er nået frem til.

Hæver man kvindefagenes løn, er der nogle andre ting, som der ikke er råd til. Det kan eksempelvis være, at man ikke kan vedligeholde serviceniveauet i det offentlige. Det er uden tvivl noget, der vil berøre mange borgere,” mener Bo Sandemann Rasmussen. Desuden vil et lønløft få en afsmittende effekt på løndannelsen både i det offentlige og i den private sektor.

Når først én gruppe får ret markante lønstigninger, vil der også være andre, som synes, at de har krav på lignende lønstigninger. Endelig kan det betyde, at den private sektor er nødt til at hæve lønningerne for at kunne konkurrere med det offentlige. Når først det sker, så rammes vi på vores konkurrenceevne og vores eksport, hvilket vil give lavere skatteindtægter,” udtaler økonomiprofessoren. På denne baggrund er det hans konklusion, at sygeplejerskernes lønkrav, som lige nu forhandles mellem repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd (DSR) og deres arbejdsgivere i Forligsinstitutionen, bliver overordentligt svære at opnå.

På vegne af DSR’s medlemmer forhandlede formanden Grethe Christensen en aftale på plads med arbejdsgiverne, der gav en lønstigning på godt 5%. Den skulle være trådt i kraft den 1. april, men et snævert flertal blandt sygeplejerskerne nedstemte den. Et strejkevarsel er udsendt, og derfor forhandles der nu mellem parterne i Forligsinstitutionen.

Flere studier har vist, at kvindedominerede fag, som f.eks. sygeplejerskernes, generelt har lavere lønninger end fag, hvor de fleste ansatte er mænd. Det kan føres tilbage til den såkaldte Tjenestemandsreform fra 1969, hvor forskellige offentligt ansatte faggrupper blev placeret på 40 forskellige løntrin. Dengang anså man ikke kvinder for at være husstandens hovedforsøger, og bl.a. af den grund blev de kvindedominerede fag placeret nederst i hierarkiet. Reformen er ikke blevet revideret siden, og sidste år konkluderede et ph.d.-studie, at reformen stadig har indflydelse på den offentlige sektors løndannelse.

Nanna Susé er sygeplejerske på Herlev Sygehus og bestyrelsesmedlem i Foreningen af Danske Sygeplejersker. Hun mener, at sagen handler om ligeløn og derfor ikke kan afvises med argumenter om at et lønløft er for dyrt.

Problemet er jo stort, netop fordi det er svært at løse. Vi er udmærket klar over, at det kan være rigtig dyrt. Der skal ske noget. Men det er ikke sådan, at vi forventer, at vi fra i morgen stiger 15-20 procent i løn, for det er vi godt klar over, ikke kan lade sig gøre. Vi har ventet i 52 år, så vi kan godt vente et stykke tid endnu,” udtaler Nanna Susé. Hun fortsætter:

Problemet er skabt af politikerne, og derfor skal det også løses af politikerne.”

Hun tror ikke på, at lønproblemet kan løses uden et politisk indgreb, da sygeplejerskernes arbejdsgivere i regionerne simpelthen ikke råder over nok penge. Derfor har hun været med til at stille et borgerforslag om at ophæve Tjenestemandsreformen. Forslaget havde den 8. marts over 50.000 stemmer og skal nu behandles politisk.


Kan lide det? Del med dine venner!

772 delinger, 8625 pointer

Hvad er din reaktion?

LOL LOL
19
LOL
Creepy Creepy
11
Creepy
OMG OMG
36
OMG
Nørdi Nørdi
114
Nørdi
Sej Sej
189
Sej
Fejl Fejl
58
Fejl
Love Love
4662
Love
Sød Sød
3189
Sød
Vred Vred
255
Vred
WTF WTF
142
WTF

Flere kommentarer

error: Indholdet på dette websted er beskyttet!